Ker smo proizvajalec hrane, imamo veliko odgovornost do naših potrošnikov na treh ravneh: zdrava in energijsko ustrezna hrana, kakovosten in varen proizvod ter transparentne informacije in korektna komunikacija z vsemi deležniki.

Varnost proizvodov

Po najboljših močeh se trudimo zagotoviti najvišjo kakovost in standarde varnosti naših proizvodov. Pri tem si pomagamo s:

  • sodelovanjem z organizacijo Global Food Safety Initiative (Pobuda za varnost svetovne preskrbe s hrano);
  • ustreznim sistemom za obvladovanje tveganj;
  • politiko za upravljanje alergenov v živilih;
  • AIB revizijami in
  • z visokimi standardi glede higiene in vzdrževanja v vseh naših tovarnah.

Primeri, kaj smo dosegli do sedaj

Ocena varnosti naših proizvodov s strani zunanjih ocenjevalcev

Sodelujemo z organizacijo Global Food Safety Initiative (Pobudo za varnost svetovne preskrbe s hrano). Ta pobuda je svetovno združenje podjetij in nevladnih organizacij, ki sodelujejo skupaj s ciljem povečati varnost proizvodov.

Neprestano primerjamo standarde varnosti naših proizvodov v primerjavi z najboljšimi v prehrambeni industriji. Hkrati imamo redne revizije s strani AIB. AIB zastopajo strokovnjaki s področja varnosti proizvodov v prehrambeni industriji.    

Sistem za zgodnje opozarjanje

Sistem za upravljanje s tveganji nam pomaga pri prepoznavanju specifičnih tveganj in nam omogoča pravočasno reševanje in samo odpravo teh tveganj.

Upravljanje z varnostjo proizvodov na področju alergenih sestavin

Razvili smo program, ki zmanjšuje alergene sestavine v proizvodih. Dodatno smo implementirali navodila za naš management, ki daje navodila pri ravnanju z alergenimi sestavinami v proizvodnji.

Ta navodila so povečala zavedanje o alergenih v proizvodnih obratih. S tem smo tudi omogočili zmanjšanje vplivov, ki vplivajo na tveganje alergenov v naših proizvodih.

Visoki standardi v proizvodnih obratih

Na vseh področjih delovanja imamo visoke standarde kakovosti. Nagrajeni smo bili z BRC in IFS certifikati.